لبـاس کشـاورز
Farmer's clothes

با توجه به اینکه یکی از چالش های مطرح در زمینه زعفران کشورمان، بار میکروبی آن است، باشگاه OSEC با بررسی بخش‌های مختلف فرایند تولید زعفران، ایده ها و طرح هایی را جهت کاهش بار میکروبی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت ارائه نموده است.

از جمله این پیشنهادات، ایده طراحی لباس کشاورز، با ملاک های ذیل می باشد؛ 

  • جهت استفاده کارگران و کشاورزان طراحی شده و قابلیت تنظیم سایز داشته باشد. 
  • رنگبندی آن طوری باشد که جاذب نور نبوده و در عین حال آلودگی غیرطبیعی را نشان دهد. 
  • جنس آن طوری باشد که در فرایند شستشو مستهلک نشود. هزینه تولید بالایی نداشته باشد.
  • مطابق بااستانداردهای مرتبط جهانی در زمینه لباس کار باشد.

 

بی شک حمایت از این طرح‌ها و استفاده گسترده کشاورزان از آنان، می تواند نقش مهمی در تغییر نگاه مصرف کننده نسبت به کیفیت فرایند تولید محصول زعفران ایفا نماید.

طرح اولیه لباس کشاورز توسط باشگاه OSEC