منافع ایجاد سازمان جهانی OSEC

سازمان Osec با هدف مدیریت تولید و صادرات زعفران، ایجاد شده و می کوشد زنجیره ارزش زعفران را در سطح بین المللی از مزرعه تا ذائقه، مدیریت و ساماندهی نماید. این سازمان تلاش کرده تا با ایجاد زیر ساخت های لازم و اتحاد میان کشورهای تولید کننده و صادرکننده زعفران، گامی مثبت در جهت اقتصادی پویا و صیانت از این محصول استراتژیک برداشته باشد.

برخی از منافع و مزایای ملی تشکلیل OSEC

Slide

اهداف OSEC

اهداف OSEC

اخبار

محسن زنگنه: امروز بر همه مسجل شده است که مافیا  وجود عینی و خارجی دارد و یک امر ذهنی نیست.

محسن زنگنه: امروز بر همه مسجل شده است که مافیا وجود عینی و خارجی دارد و یک امر ذهنی نیست.

8 آذر 1400 اخبار, زعفران

بازار طلای سرخ ایران دو رو دارد، بخشی از آن در فاز روز و از طرف کشاورزانی است که زعفران خوش رنگ و لعاب و برند ایرانی، حاصل دست های

ادامه مطلب ...