اگروتوریسم زعفران؛ توسعه دهنده اقتصاد پایدار

گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم) می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد یک منطقه و شناساندن محصولات کشاورزی آن ایفا نماید. این مفهوم که شاید برای عموم مردم تازه و بعضا ناآشنا باشد. می تواند به عنوان یکی از قوی ترین انواع گردشگری در جهان گسترش یابد.

گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم) می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد یک منطقه و شناساندن محصولات کشاورزی آن ایفا نماید. این مفهوم که شاید برای عموم مردم تازه و بعضا ناآشنا باشد، می تواند به عنوان یکی از قوی ترین انواع گردشگری در جهان گسترش یابد. در یک نگاه کوتاه اگر ایران را از نظر بگذرانیم، متوجه وجود اقلیم های متفاوت با محصولات کشاورزی و شرایط کشت متفاوت آن ها می شویم؛ حال اگر همین مفهوم را به سراسر جهان تعمیم دهیم به ظرفیت عظیم انواع اقلیم ها و محصولات پی می‌بریم . آنچه در این جا اهمیت می‌یابد این است که چه بسا محصولی در آن سوی جهان وجود دارد که پرورش و کشت آن با اقلیم مناطق مختلف ایران امکان پذیر است. بنابراین اگر بتوانیم این ظرفیت عظیم را همگام با دیگر کشورها در کشور خودمان توسعه دهیم، بستری مهم برای توسعه اقتصاد بدون نفت خواهیم داشت.

باشگاه  OSEC با اشراف بر ظرفیت‌های موجود در مناطق زعفران‌خیز کشور در حوزه توسعه گردشگری و در راستای تقویت اقتصاد این مناطق و همچنین شناساندن زعفران به عنوان یک محصول کشاورزی استراتژیک برای کشور ایران، اقدام به اجرای برنامه اگروتوریسم زعفران در شهرستان تربت حیدریه ، به‌عنوان مهد زعفران جهان با حضور محمد بهشتی، رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در شرق و شمال کشور به همراه جمعی از کارآفرینان کشوری، به عنوان بازیگران عرصه پیشبرد صنعت و اقتصاد کشور، نموده است.

در این رویداد، گردشگران ضمن آشنایی با فعالیت های کشاورزی حوزه زعفران، از نزدیک با روند کاشت، داشت و برداشت محصول زعفران، زندگی در كشتزارها و مناطق كشاورزی و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه طلای سرخ ایران آشنا شدند.

بر اساس معیارهای یونسکو ایران یکی از ده کشور بزرگ جهان از نظر داشتن جاذبه‌های گردشگری و رتبه هشتاد و نهم در جذب درآمدهای ارزی جهانگردی است که این موضوع کم توجهی به استفاده از فرصت گردشگری طبیعت بخصوص در حوزه کشاورزی در ایران را نشان میدهد.

باشگاه خلاقیت ، اموزش ، حمایت و بهره برداری زعفران (osec)  در نظر دارد تا با توسعه گردشگری کشاورزی در مناطق زعفران خیز کشور بتواند ضمن افزایش آگاهی و فرهنگ سازی تعاملات مناسب با گردشگران زعفران، زمینه های لازم در این خصوص را با ایجاد امکانات مناسب جهت سهولت در ورود و استقرار گردشگران در فصول مختلف مهیا سازد.