سامانه عیارسنجی و اصالت سنجی زعفران

قطعا یکی از مهمترین اقدامات در زمینه تولید و فرآوری زعفران، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در بخش های مختلف تولید تا عرضه زعفران است به کمک این مهم می‌توان علاوه بر یکپارچه‌سازی مدیریت زعفران کشور، کاهش ریسک در تولید و افزایش بهره‌وری را سبب شد. به همین جهت سازمان اوسک، با مشارکت نخبگان دانشگاهی در اولین قدم اقدام به طراحی سامانه اصالت سنج و آنالیز کلاله زعفران با استفاده از هوش مصنوعی نموده است. این اقدام علاوه بر مشخص نمودن عیار واقعی زعفران نقش مهمی در قیمت دهی دقیق محصول زعفران خواهد داشت.