زعفران کارت

یکی از اقدامات اوسک در زمینه حمایت از زعفران کاران، طراحی سامانه حمایت و پشتیبانی از کشاورز در بستر زعفران کارت می‌باشد. در صورت اجرایی شدن این طرح جهت تکریم کشاورزان از سقوط تا ثبات قیمت زعفران که به دلیل احتیاجات مالی کشاورز می‌باشد جلوگیری خواهد شد.
زعفران کارت
– اگر زعفران کاران جهت رفع احتیاجات روزمره و نیازهای خود، تحت حمایت و پوشش قرار گیرند، علاوه بر تکریم آن‌ها، از سقوط ناگهانی قیمت نیز جلوگیری خواهد شد.
– سازمان جهانی OSEC به‌منظور ارائه خدمات به کشاورزان و توانمندسازی آنان، اقدام به طراحی و ارائه زعفران نموده است.
– در این طرح کشاورزان و مالکان در گرید های چهارگانه الماسی، طلایی، نقره‌ای و برنزی تقسیم‌بندی شده و بر این اساس مشمول دریافت خدمات می‌شوند.
– کشاورزان با ارائه زعفران کارت به مجموعه‌های خدماتی و رفاهی و هم‌چنین پیشخوان‌های زعفران می‌تواند از خدمات متنوع آن مراکز در سراسر کشور استفاده نماید.