تلاش OSEC برای ثبت روز ملی زعفران در تقویم رسمی کشور

با توجه به اهمیت صیانت از محصول طلای سرخ و فرهنگ سازی استفاده از زعفران در جامعه، سازمان OSEC پیشنهاد ثبت «روز ملی زعفران» را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است.

کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی نیز پیرو درخواست سازمان OSEC با ارسال نامه ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرد تا در خصوص ثبت روز ملی زعفران در 27 مهر ماه که اوج فصل برداشت این محصول و آغاز به کار طرح سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران است، اقدام شود.