توانمند سازی اقتصادی کشاورزان

اگر می‌خواهیم از افت ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کنیم، یکی از دلایل آن عدم تأمین مالی و اقتصادی کشاورزان می‌باشند، سازمان Osec با درک این موضوع در برنامه‌ای جامع طرح‌های حمایتی از کشاورزان را برنامه‌ریزی نموده است در این طرح علاوه بر خرید تضمینی زعفران به جنبه‌های دیگر. ازجمله معیشت و اقتصاد خانواده پرداخته‌شده است.
صندوق امانات زعفران، اعطای تسهیلات توثیق زعفران کشاورز، خرید نقدی زعفران در تمام فصول، هدایت زعفران کاران به سرمایه‌گذاری در بورس، اعطای دام مولد به کشاورزان ازجمله این اقدامات می‌باشد.