تحقیـــــق و توسعــــه
research & d evelopment

معرفی دپارتمان

R&D مخفف (Research and Development) که به معنی تحقیق و توسعه میباشد نقش بسیار مهمی در موفقیت کاری دارد و به استقامت کسب و کار کمک میکند . تحقیق و توسعه ، کشف دانش جدید درباره محصولات ، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید. تحقیق و توسعه (R&D) تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد.واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند .

تولید دانش و فناوری

توسعه و تقویت ارتباط بین

تحقيق، ترويج، آموزش و

بخش اجرا با محوریت کشاورزان عضو

بهره گیری مطلوب و هم افزا از توان و پتانسیل زیر بخش های دولتی ذینفع و ذی مدخلان دولتی در اجرای برنامه ها و فعالیت های علمی و تحقیقاتی
تأکید بر مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهت بهره برداری حداکثری از توان و ظرفیت ایشان در راستای تقویت تولید و کسب و کار اعضا
مساعدت در جهت اجرا و پیاده سازی فعالیت ها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی
اجرا و پیاده سازی نتایج کاربردی یافته های تحقیقاتی در عرصه های کشت زعفران با محوریت اعضا

ارائه خدمات با کیفیت مطلوب