تحقیـــــق و توسعــــه
research & d evelopment

معرفی دپارتمان

R&D مخفف (Research and Development) که به معنی تحقیق و توسعه میباشد نقش بسیار مهمی در موفقیت کاری دارد و به استقامت کسب و کار کمک میکند . تحقیق و توسعه ، کشف دانش جدید درباره محصولات ، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصولات ، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید. تحقیق و توسعه (R&D) تاثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد.واحد تحقیق و توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند .

تولید دانش و فناوری

توسعه و تقویت ارتباط بین تحقيق، ترويج، آموزش و بخش اجرا با محوریت کشاورزان عضو
بهره گیری مطلوب و هم افزا از توان و پتانسیل زیر بخش های دولتی ذینفع و ذی مدخلان دولتی در اجرای برنامه ها و فعالیت های علمی و تحقیقاتی
تأکید بر مشارکت نخبگان و اساتید دانشگاه ها و مراکز پژوهشی جهت بهره برداری حداکثری از توان و ظرفیت ایشان در راستای تقویت تولید و کسب و کار اعضا
مساعدت در جهت اجرا و پیاده سازی فعالیت ها و اقدامات ترویجی به شکل مشارکتی و تعاملی
اجرا و پیاده سازی نتایج کاربردی یافته های تحقیقاتی در عرصه های کشت زعفران با محوریت اعضا

ارائه خدمات با کیفیت مطلوب

شما نیز می‌توانید به دپارتمان آموزش باشگاه osec بپیوندید.
بررسی فرصت‌های همکاری مشترک