بخش پالایشگاه ملی زعفران

به‌منظور جلوگیری از خام فروشی زعفران و هم‌چنین توجه به صنایع تبدیل این محصول؛ اقدام به ارائه ایده راه‌اندازی پالایشگاه ملی زعفران در دفتر تحقیق و توسعه OSEC نموده ایم. در این پالایشگاه مراحل مختلف از فرآوری محصول، هم‌چنین بهبود و توسعه آن دیده‌شده است.
ازجمله اهداف این پالایشگاه می‌توان به این موارد اشاره نمود: کمک به اقتصاد کشاورزی؛ ایجاد ارزش‌افزوده جلوگیری از خام فروشی، تکمیل زنجیره تأمین، ایجاد بستر همکاری صنعت و دانشگاه، ارتقای سطح سلامت جامعه‌ی مصرف‌کنندگان، افزایش اشتغال‌زایی و توسعه پایدار اشاره نمود.