اطلاعات و آمار

زعفران به‌عنوان طلاي سرخ ایران باارزش‌ترین محصول کشاورزي و گران‌ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و به‌عنوان نشان ایران در جهان شناخته می‌شود.
زعفران گران‌بهاترین گیاه زراعی موجود در کره زمین و تنها گیاهی است که واحد خریدوفروش آن به‌جای تن و کیلوگرم، مثقال و گرم است . امروزه خواص دارویی آن بر خواص غذایی ارجحیت یافته و به سبب بی‌نیازی به آب زیاد، اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ارزآوري، خواص دارویی و غذایی از دیرباز یک محصول راهبردي و باارزش بوده است.
زعفران از محصولاتی است که خاستگاه اصلی آن در کشور ایران می‌باشد، طبق آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین مناطق تولید زعفران در ایران در سال 1397، استان خراسان رضوی، با سطح زیر کشت 84 هزار هکتار در رتبه اول قرار دارد. پس‌ازآن استان خراسان جنوبی با 16 هزار هکتار و استان خراسان شمالی با دو هزار هکتار سطح زیر کشت در رتبه دوم و سوم قرار دارد.
در سال 1397 سطح زیر کشت در کشور حدود 114 هزار هکتار بوده است.
ایران در جایگاه اول تولید زعفران در جهان قرار دارد. خریداران زعفران ایران در سال 1398 کشورهای امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ و اسپانیا هستند.